So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • Máy bán hàng POS
 • Vật tư & linh kiện thay thế
 • Camera quan sát
 • Máy đếm tiền
 • Đầu đọc mã vạch
 • Máy in mã vạch
 • Máy in hóa đơn
 • Thiết bị kiểm kho
 • Tìm kiếm sản phẩm
  Thiết bị siêu thị, cửa hàng
  • Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -870W CCD

   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -870W CCD

   GIÁ: 1.389.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -870W CCD
   Giá bán: 1.389.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -870W CCD
   Công ngh ệ : T ần s ố : Ph ạm vi truy ền: Ch ế đ ộ làm vi ệc: B ộ nh ớ : Pin Cabcity: Th ời gian làm vi ệc: Thời gian chờ: Tốc độ quét: Ch ỉ s ố đ ọc: Đ ộ tương ph ản in: Đ ộ phân gi ải: Đ ộ sâu trư ờng: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser Băng t ần ISM 433MHz Đ ến 200 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đ ọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes ( Lưu 2000 scans) Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 200 scans/sec Beeper,LED(Đ ọc t ốt màu xanh >=30% >=3mil 650mm 13mil EAN13 PCS90% USB HID Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, bao gồm cả GS1 Databar
  • Máy quét mã vạch Laser 1D Laser Barcode SC-2013

   Máy quét mã vạch Laser 1D Laser Barcode SC-2013

   GIÁ: 629.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch Laser 1D Laser Barcode SC-2013
   Giá bán: 629.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch Laser 1D Laser Barcode SC-2013
   Công nghệ: CPU : Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser 32 bit 200 lần quét / giây Beeper, LED (Ba màu) > = 30% > = 3 mil Lên tới 650mm(13mil EAN13,PCS90%)<20mW Quét thủ công hoặc tự động ( Bàn phím / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport), PS/2 Đen,xám. 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả mã 1D code, Bao gồm GS1 Databa
  • Máy quét thuyết trình Presentation SC -9180 2D

   Máy quét thuyết trình Presentation SC -9180 2D

   GIÁ: 4.729.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét thuyết trình Presentation SC -9180 2D
   Giá bán: 4.729.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét thuyết trình Presentation SC -9180 2D 
   Công nghệ : Cảm biến hình ảnh : Nguồn sáng: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Kh ả năng gi ải mã : Chụp ảnh CMOS 752x480 pixel s 650nm±10% Beeper, LED . > = 20% > = 3 mil 0 -750mm Quét thủ công hoặc tự động USB -HID Đen,xám. 1.8m Nhi ều ngôn ng ữ T ất c ả các mã 1D & mã QR, Ma tr ận d ữ li ệu, PDF417
  • Máy quét thuy ết trình 2D Presentation SC -7130 2D

   Máy quét thuy ết trình 2D Presentation SC -7130 2D

   GIÁ: 2.869.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét thuy ết trình 2D Presentation SC -7130 2D
   Giá bán: 2.869.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét thuy ết trình 2D Presentation SC -7130 2D
   Công nghệ : Cảm biến hình ảnh : Nguồn sáng: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã : Chụp ảnh CMOS 752x480 pixel s 650nm±10% Beeper, LED . > = 20% > = 3 mil 0 -750mm Quét thủ công hoặc tự động USB -HID Đen,xám. 1.8m Nhi ều ngôn ng ữ T ất c ả các mã 1D & mã QR, Ma tr ận d ữ li ệu, PDF417
  • Máy quét mã vạch không dây tuyến tính D1Linear Wireless Barcode SC -X2
   Giá bán: 1.929.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây tuyến tính D1Linear Wireless Barcode SC -X2
   Công nghệ : Tần số : Phạm vi truyền: Chế độ làm việc: Bộ nhớ : Pin Cabcity: Thời gian làm vi ệc: Thời gian chờ: Tốc độ quét: Chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu trường: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Công nghệ tuyến tính Bluetooth 4.0 Đến 30 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes ( Lưu 2000 scans) Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 500 scans/sec Beeper,LED(Đ ọ c t ốt màu xanh >=30% >=4mil 500mm 20mil code39PCS90% USB HID Trắng 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, hỗ trợ quét hình ảnh.
  • Máy quét mã vạch không dây tuyến tính D1Linear Wireless Barcode SC -X2
   Giá bán: 1.929.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây tuyến tính D1Linear Wireless Barcode SC -X2
   Công nghệ : Tần số : Phạm vi truyền: Chế độ làm việc: Bộ nhớ : Pin Cabcity: Thời gian làm vi ệc: Thời gian chờ: Tốc độ quét: Chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu trường: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Công nghệ tuyến tính Bluetooth 4.0 Đến 30 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes ( Lưu 2000 scans) Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 500 scans/sec Beeper,LED(Đ ọ c t ốt màu xanh >=30% >=4mil 500mm 20mil code39PCS90% USB HID Trắng 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, hỗ trợ quét hình ảnh.
  • Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode Sc -890W
   Giá bán: Liên hệ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode Sc -890W
   Công nghệ : Tần số : Phạm vi truyền: Ch ế đ ộ làm vi ệc: B ộ nh ớ : Pin Cabcity: Th ời gian làm vi ệc: Th ời gian ch ờ : T ốc đ ộ quét: Ch ỉ s ố đ ọc: Đ ộ tương ph ản in: Đ ộ phân gi ải: Đ ộ sâu trư ờng: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser Băng t ần ISM 433MHz Đ ến 300 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đ ọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes ( Lưu 2000 scans) Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 200 scan/ giây Beeper,LED Đ ọc t ốt màu xanh >=30% >=3mil 650mm 13mil EAN13 PCS90% USB HID Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, bao gồm cả GS1 Databar
  • Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -810

   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -810

   GIÁ: 1.369.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -810
   Giá bán: 1.369.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -810
   Công ngh ệ : T ần s ố : Ph ạm vi truy ền: Ch ế đ ộ làm vi ệc: B ộ nh ớ : Pin Cabcity: Th ời gian làm vi ệc: Thời gian chờ: Tốc độ quét: Ch ỉ s ố đ ọc: Đ ộ tương ph ản in: Đ ộ phân gi ải: Đ ộ sâu trư ờng: Ph ần m ềm tr ợ giúp: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser Bluetooth 4.0 Đến 30 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đ ọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes ( Lưu 2000 scans) Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 200 scans/sec Beeper,LED(Đ ọc t ốt màu xanh >=30% >=3mil 650mm 13mil EAN13 PCS90% Apple iOS and Android system USB HID ,SPP(SerialPort Profile) Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, bao gồm cả GS1 Databar
  • Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830G

   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830G

   GIÁ: 999.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830G
   Giá bán: 999.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830G
   Công ngh ệ : T ần s ố : Ph ạm vi truy ền: Ch ế đ ộ làm vi ệc: B ộ nh ớ : Pin Cabcity: Th ời gian làm vi ệc: Thời gian chờ: Tốc độ quét : Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser Băng t ần ISM 2.4 GHz Đ ến 200 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đ ọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 200 scans/sec Beeper,LED(Đọc tốt màu xanh > = 30% > = 3 mil 650mm 13mil EAN13 PCS90% USB HID Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, bao gồm cả GS1 Databar
  • Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830W

   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830W

   GIÁ: 1.149.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830W
   Giá bán: 1.149.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây 1D Wireless Barcode SC -830W
   Công ngh ệ : T ần s ố : Ph ạm vi truy ền: Ch ế đ ộ làm vi ệc: B ộ nh ớ : Pin Cabcity: Th ời gian làm vi ệc: Thời gian chờ: Tốc độ quét : Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser Băng t ần ISM 433 MHz Đ ến 300 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đ ọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 200 scans/sec Beeper,LED(Đọc tốt màu xanh > = 30% > = 3 mil 650mm 13mil EAN13 PCS90% USB HID Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, bao gồm cả GS1 Databar
  • Máy quét mã vạch không dây 2D Wireless Barcode SC -880G 2D

   Máy quét mã vạch không dây 2D Wireless Barcode SC -880G 2D

   GIÁ: 2.869.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch không dây 2D Wireless Barcode SC -880G 2D
   Giá bán: 2.869.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây 2D  Wireless Barcode SC -880G 2D
   Công ngh ệ : T ần s ố : Ph ạm vi truy ền: Ch ế đ ộ làm vi ệc: B ộ nh ớ :Pin Cabcity: Th ời gian làm vi ệc: Th ời gian ch ờ : C ảm bi ến hình ảnh: Ngu ồn sang: Các ch ỉ s ố đ ọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Ch ụp ảnh CMOS Băng t ần ISM 2.4 GHz Đ ến 200 mét(Không gian m ở ) Th ời gian đ ọc,ch ế đ ộ hàng lo ạ t 4M Bytes Polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 gi ờ ( Quét liên t ục) 1 tháng 752x480 pixels 650nm±10% Beeper,LED(Đ ọc t ốt màu xanh > = 20% > = 3 mil 750mm 13mil EAN13 PCS90% USB HID Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D & mã QR code, Ma trận dữ liệu, PDF41 7
  • Máy quét mã vạch không dây 2D Wireless Barcode SC -880W 2D

   Máy quét mã vạch không dây 2D Wireless Barcode SC -880W 2D

   GIÁ: 3.329.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch không dây 2D Wireless Barcode SC -880W 2D
   Giá bán: 3.329.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch không dây 2D Wireless Barcode SC -880W 2D
   Công ngh ệ : Tần số: Phạm vi truyền: Chế độ làm việc: Bộ nhớ: Pin Cabcity : Thời gian làm việc: Thời gian chờ: Cảm biến hình ảnh: Nguồn sáng: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Chụp ảnh CMOS Băng tần ISM 433 MHz Lên đến 300m(không gian mở) Thời gian đọc hoặc hàng loạt 4M Byte s polymer Li -ion 3.7V 1000mAH Hơn 20 giờ (Quét liên tục) 1 tháng 752x480 pixel 650nm ± 10% Beeper,LED(Đọc tốt màu xanh > = 20% > = 3 mil 750mm 13mil EAN13 PCS90 % USB HID Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF41 7 
  • Máy quét trình bày 2D Presentation SC -7110

   Máy quét trình bày 2D Presentation SC -7110

   GIÁ: 3.229.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét trình bày 2D Presentation SC -7110
   Giá bán: 3.229.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét trình bày 2D Presentation SC -7110
   Công ngh ệ : Cảm biến hình ảnh Nguồn sáng : Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ng ữ h ỗ tr ợ : Kh ả năng gi ải mã: Chụp ảnh CMOS 752x480 pixels 650nm ± 10% Beeper, LED > = 20%, > = 3 mil 0-750mm Tự động quét USB (HID hoặc V -COM ) Đen,xám 1,8 m Nhi ều ngôn ng ữ T ất c ả các mã 1D code & QR code,Data Matrix, PDF417
  • Máy quét trong quầy Omni In - Counter SC -9180

   Máy quét trong quầy Omni In - Counter SC -9180

   GIÁ: 5.429.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét trong quầy Omni In - Counter SC -9180
   Giá bán: 5.429.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét trong quầy Omni In - Counter SC -9180
   Công ngh ệ : Kiểu đọc: Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ng ữ h ỗ tr ợ : Kh ả năng gi ải mã: Laser Ominidirectional 7 hướng, 24 dòng 2400 lần quét / giây, ±5% Beeper, LED (xanh lá, đỏ) > = 30%, > = 5 mil 250mm(13milEAN13PCS90 % ) Tự động quét USB (HID hoặc V -COM Đen 1,2m Nhi ều ngôn ng ữ T ất c ả các mã 1D code, bao g ồm c ả GS1 Databar
  • Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160

   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160

   GIÁ: 2.409.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160
   Giá bán: 2.409.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160
   Công ngh ệ : Kiểu đọc: Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Dung sai : Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ng ữ h ỗ tr ợ : Kh ả năng gi ải mã: Laser Ominidirectional Tất cả các hướng, 24 dòng 2000 lần quét / giây Beeper, LED (xanh lá, đỏ) > = 30%, > = 5mil (0.10mm) 250mm(13milEAN13PCS90 % ) 50 cm / giây Tự động quét USB (HID hoặc V -COM) Đen 1,2m Nhi ều ngôn ng ữ T ất c ả các mã 1D code, bao g ồm c ả GS1 Databar
  • Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160

   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160

   GIÁ: 2.409.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160
   Giá bán: 2.409.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7160
   Công ngh ệ : Kiểu đọc: Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Dung sai : Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ng ữ h ỗ tr ợ : Kh ả năng gi ải mã: Laser Ominidirectional Tất cả các hướng, 24 dòng 2000 lần quét / giây Beeper, LED (xanh lá, đỏ) > = 30%, > = 5mil (0.10mm) 250mm(13milEAN13PCS90 % ) 50 cm / giây Tự động quét USB (HID hoặc V -COM) Đen 1,2m Nhi ều ngôn ng ữ T ất c ả các mã 1D code, bao g ồm c ả GS1 Databar
  • Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7150

   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7150

   GIÁ: 2.859.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7150
   Giá bán: 2.859.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét trình bày Omni Presentation SC -7150
   Công ngh ệ : Kiểu đọc: Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Dung sai : Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã : Laser Ominidirectional Tất cả các hướng, 24 dòng 2000 lần quét / giây Beeper, LED (xanh lá, đỏ) > = 30%, màu đen > = 4mil (0.10mm) 48 300mm(13milEAN13 ,PCS90 ) 50 cm / giây Tự động quét Bàn phím nêm, RS -232, USB (HID hoặc V -COM), PS / 2 Đen, Xám 1,2m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D code, bao gồm cả GS1 Databar 
  • Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -2018

   Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -2018

   GIÁ: 3.089.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -2018
   Giá bán: 3.089.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -2018
   Công ngh ệ : Cảm biến hình ảnh : Nguồn sáng: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã : Chụp ảnh CMOS 752x480 pixel s Đèn LED Đỏ 650nm + -10% Beeper, LED . > = 20% > = 3 mil 0 -750mm(13mil EAN13, PCS90%) Quét thủ công hoặc tự động Bàn phím, RS -232 ,USB (HID hoặc V -com ) , PS/2 Đen,xám. 1,8 m Nhiều ngôn ngữ Tất cả các mã 1D & mã QR, Data Matrix, PDF417
  • Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -1202 2D

   Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -1202 2D

   GIÁ: 1.129.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -1202 2D
   Giá bán: 1.129.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch hình ảnh 2D Image Barcode SC -1202 2D
   Công nghệ : Cảm biến hình ảnh : Nguồn sáng: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ng ữ h ỗ tr ợ : Kh ả năng gi ải mã: Chụp ảnh CMOS 640x480 pixel s Đèn LED TRẮNG CAO CẤP Beeper, LED . > = 20% > = 4 mil 0 -600mm(13mil EAN13, PCS90%) Quét thủ công USB (HID hoặc V -com ) Đen,xám. 1.8m Nhi ều ngôn ng ữ T ất c ả các mã 1D & mã QR, Ma tr ận d ữ li ệu, PDF417
  • Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC -6900

   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC -6900

   GIÁ: 769.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC -6900
   Giá bán: 769.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC -6900 
   Công nghệ : CPU : Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã : Laser 32 bit 250 lần quét / giây Beeper, LED (Ba màu) > = 20% > = 3 mil Lên tới 750mm(13mil EAN13, PCS90%) Quét thủ công hoặc tự động (tùy chọn) Bàn phím / RS -232 / USB (HID hoặc Virtual comport), PS/2 Đen,xám. 1,8 m Nhiều ngôn ngữ Tất cả mã 1D code, Bao g ồm GS1 Databa
  • Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-760

   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-760

   GIÁ: 459.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-760
   Giá bán: 459.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-760
   Công nghệ: CPU : Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser 32 bit 200 lần quét / giây Beeper, LED (Ba màu) > = 30% > = 3 mil Lên tới 650mm(13mil EAN13,PCS90%)<20mW Quét thủ công hoặc tự động ( Bàn phím / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport), PS/2 Đen,xám. 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả mã 1D code, Bao gồm GS1 Databa
  • Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-1202 - C

   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-1202 - C

   GIÁ: 409.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-1202 - C
   Giá bán: 409.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch Laser 1D Barcode SC-1202 32C
   Công nghệ: CPU: Tốc độ quét: Các chỉ số đọc Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Laser 32 Bit 200 lần quét /giây Beeper, LED ( Ba màu) >=30% > = 3 mil Lên tới 650mm ( 13mil EAN13 PCS90% ) Quét thủ công hoặc Tùy chọn Bàn phím / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport) Đen. 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả mã 1D code, Bao gồm GS1 Databar
  • Máy quét mã vạch tuyến tính 1D Linear Barcode SC-750

   Máy quét mã vạch tuyến tính 1D Linear Barcode SC-750

   GIÁ: 769.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy quét mã vạch tuyến tính 1D Linear Barcode SC-750
   Giá bán: 769.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy quét mã vạch tuyến tính 1D Linear Barcode SC-750
   Công nghệ: CPU : Tốc độ quét: Các chỉ số đọc: Độ tương phản in: Độ phân giải: Độ sâu của trường: Chế độ quét: Giao diện: Màu có sẵn: Kháng rơi: Ngôn ngữ hỗ trợ: Khả năng giải mã: Hình ảnh tuyến tính 32 bit 500 lần quét / giây Beeper,LED (Ba màu) > = 30% > = 4 mil Lên tới 500mm (20 mil Code 39 PCS90%) Quét thủ công hoặc Tự động Bàn phím / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport) Đen, Xám 1,8m Nhiều ngôn ngữ Tất cả mã 1D code, Hỗ trợ quét màn hình
  • Camera quan sát KBVISION KX-1002SX4

   Camera quan sát KBVISION KX-1002SX4

   GIÁ: 819.000 đ

   • Bảo hành: 24 Tháng
   Camera quan sát KBVISION KX-1002SX4
   Giá bán: 819.000 đ
   Bảo hành 24 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Camera quan sát KBVISION KX-1002SX4
   Mã số : 4609
   Tình trạng : Còn hàng
   Lượt xem : 2020
   Hãng sản xuất : KBVISION
   Xuất xứ : Chính Hãng
   Bảo hành : 24 Tháng
  • Camera quan sát KBVISION KX-1001S4

   Camera quan sát KBVISION KX-1001S4

   GIÁ: 839.000 đ

   • Bảo hành: 24 Tháng
   Camera quan sát KBVISION KX-1001S4
   Giá bán: 839.000 đ
   Bảo hành 24 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Camera quan sát KBVISION KX-1001S4
   -       Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
   -       Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel OV-V2.
   -       Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
   -       Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp (1280 x 720).
   -       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa.
   -       Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84º).
   -       Tích hợp cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng.
   -       Tích hợp chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình.
   -       Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
   -       Nguồn điện: 12VDC.
   -       Nhiệt độ hoạt động -40~+60ºC.
   -       Chất liệu: Vỏ kim loại.
    
  • Camera quan sát KBVISION KX-1001C4

   Camera quan sát KBVISION KX-1001C4

   GIÁ: 799.000 đ

   • Bảo hành: 24 Tháng
   Camera quan sát KBVISION KX-1001C4
   Giá bán: 799.000 đ
   Bảo hành 24 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Camera quan sát KBVISION KX-1001C4
   -       Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
   -       Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel OV-V2.
   -       Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
   -       Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp (1280 x 720).
   -       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa.
   -       Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84º).
   -       Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700 mét.
   -       Tích hợp cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng.
   -       Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
   -       Nguồn điện: 12VDC.
   -       Nhiệt độ hoạt động -40~+60ºC.
    
  • Camera quan sát KBVISION KX-1004C4 (Trắng)

   Camera quan sát KBVISION KX-1004C4 (Trắng)

   GIÁ: 799.000 đ

   • Bảo hành: 24 Tháng
   Camera quan sát KBVISION KX-1004C4 (Trắng)
   Giá bán: 799.000 đ
   Bảo hành 24 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Camera quan sát KBVISION KX-1004C4 (Trắng)
   - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
   - Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel OV-V1
   - Độ phân giải: 1.0 Megapixel
   - Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp (1280 x 720)
   - Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 90º)
  • Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol LS1203-HD

   Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol LS1203-HD

   GIÁ: 1.779.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol LS1203-HD
   Giá bán: 1.779.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol LS1203-HD
   Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol LS1203-HD Công nghệ đọc mã vạch :Quét Lazer Độ phân giải:Độ phản xạ tối thiểu 30% Khoảng cách đọc:1.0 m Trọng lượng:122 g Nguồn sáng:Led Class 1 device 617nm Kích thước:6,2 cm C x 18 cm D x 6 cm R Cổng giao tiếpKeyboard Wedge, RS-232, USB Cầm tay, có dây:Có Màu sắc:Đen mờ Chuẩn mã vạch (mặc định) :Tất cả các chuẩn mã vạch 1D including GS1 DataBar™ linear codes. Postal Codes : China Post
  • Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G

   Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G

   GIÁ: 1.929.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G
   Giá bán: 1.929.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G
   Tính năng nổi bật: - Đọc mã vạch 1D bằng tia laser, có khả năng đọc được mã vạch ở khoảng cách xa lên đến 17.6 inches (~44.7 cm). - Đọc tốt những mã vạch nhỏ 4mil ,chất lượng xấu, trầy xước. - Cổng giao tiếp đa kết nối: USB/KB/RS232. - Ứng dụng : Siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện...
  • Máy in hóa đơn APOS -220

   Máy in hóa đơn APOS -220

   GIÁ: 1.869.000 đ

   • Bảo hành: 12 Tháng
   Máy in hóa đơn APOS -220
   Giá bán: 1.869.000 đ
   Bảo hành 12 Tháng
   Mô tả tóm tắt:
   Máy in hóa đơn APOS -220
   Máy in hóa đơn APOS -220 -Công nghệ in nhiệt, tự động cắt giấy -Khổ giấy : 80 mm, tốc độ 200mm/s -Mật độ: 576 điểm/dòng -Giao tiếp : USB

  Hiển thị từ 1 đến 30 trên 477 bản ghi - Trang số 1 trên 16 trang

  <php _e('Click to Call','call-now'); ?>

  0906471986

  MÁY TÍNH - COMPUTERMÁY TÍNH - COMPUTER MÁY TÍNH XÁCH TAY & THIẾT BỊ DI ĐỘNG-LAPTOP & MOBILE DEVICESMÁY TÍNH XÁCH TAY & THIẾT BỊ DI ĐỘNG-LAPTOP & MOBILE DEVICES LINH KIỆN MÁY TÍNHLINH KIỆN MÁY TÍNH THIẾT BỊ VĂN PHÒNGTHIẾT BỊ VĂN PHÒNG THIẾT BỊ MẠNGTHIẾT BỊ MẠNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ & PHẦN MỀMTHIẾT BỊ LƯU TRỮ & PHẦN MỀM TIVI & LOA & KTSTIVI & LOA & KTS GAME NET - ESPORTGAME NET - ESPORT